Geef met uw hart

Uw bijdrage is onmisbaar!

Zonder uw financiële bijdrage kunnen wij de kinderen op de SON-school in Haifa niet steunen. U kunt op verschillende manieren een bijdrage leveren. Alvast hartelijk dank!

Gebruik onderstaand formulier om een éénmalige donatie  te doen.

Een gift kunt u overmaken aan:
NL36 RABO 0163 6489 80
ten name van Hoop in Haifa te Amersfoort

Hartelijk dank voor uw gift!

P.s. met deze wijze van doneren zijn alleen uw naam en bankgegevens bekend bij Hoop in Haifa. Indien er vragen over de donatie zijn, kan het zijn dat wij onvoldoende gegevens hebben om contact met u op te nemen.

Gebruik onderstaand formulier om een machtiging af te geven. Of download de invulbare PDF en stuur deze ondertekend op naar penningmeester(@)hoopinhaifa.nl.

Periodieke schenking
Met een periodieke schenking (ook wel lijfrente genoemd) kiest u ervoor om jaarlijks (tenminste vijf jaar) een vast bedrag aan Hoop in Haifa te doneren.

Met een periodieke schenking is uw volledige gift aftrekbaar van de belasting. Sinds 2014 is tussenkomst van een notaris niet meer noodzakelijk. U kunt het eenvoudig regelen door de overeenkomst voor periodieke schenking in tweevoud in te vullen en op te sturen naar: Hoop in Haifa, Bergstraat 34, 3811 NJ, Amersfoort.

Waarom zou ik kiezen voor een periodieke schenking?
Het voordeel voor u is dat deze gift jaarlijks volledig aftrekbaar is van de belasting; ongeacht de hoogte van het totale bedrag dat u jaarlijks doneert aan ANBI-instellingen. De drempel die normaal van toepassing is bij de aftrek van giften aan ANBI-instellingen bij de aangifte van uw inkomstenbelasting, is niet van toepassing op lijfrentes.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het belastingvoordeel bij een periodieke schenking oplopen van 33,4% tot 52% van het schenkingsbedrag per jaar.

Steunt u ons al op structurele basis? Als u kiest voor een periodieke schenking, kunt u overwegen het belastingvoordeel ‘mee te schenken’ aan Hoop in Haifa. Dat kost u niets extra’s!

Hoe werkt het?

  • U schenkt jaarlijks (in een keer of in termijnen) een vast bedrag aan Hoop in Haifa.
  • U doet dit voor een periode van minimaal vijf jaar.
  • U bepaalt zelf de hoogte van het bedrag.
  • U bepaalt zelf of u het bedrag zelf overmaakt of door Hoop in Haifa laat incasseren.
  • U kunt ervoor kiezen bij werkloosheid/arbeidsongeschiktheid/overlijden de overeenkomst te beëindigen.
  • U vult de overeenkomst in tweevoud in en stuurt deze ondertekend naar Hoop in Haifa, Bergstraat 34, 3811 NJ te Amersfoort. Zodra wij de formulieren ontvangen hebben, vullen wij de ontbrekende gegevens in. U ontvangt uw exemplaar door ons ingevuld en ondertekend retour. (Bewaar deze overeenkomst goed, de belastingdienst kan er naar vragen.)

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Downloads