ANBI en beleid

Algemene Anbi gegevens

Statutaire naam: Stichting Hoop in Haifa
RSIN: 850983393
KvK: 53704703

Download de statuten

Bestuur en medewerkers

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen:

Dhr. A.W. van Vugt, voorzitter
Mw. T. Blokland, secretaris
Dhr. M.J. van de Geest, penningmeester
Dhr. L.A. Prins, algemeen bestuurslid
Dhr. G. Sekeris, algemeen bestuurslid

Er zijn twee adviseurs op vrijwillige basis werkzaam voor de stichting:

Dhr. Gibran Siman
Mw. Johanneke Siman-Sekeris

De adviseurs werken vanuit Haifa en zijn de contactpersonen tussen de school en het bestuur van de stichting.

Beleid en verantwoording

Beleid
Download ons beleidsplan 2022-2024

Beloning
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting. In Haifa zijn twee adviseurs op basis van vrijwilligheid werkzaam voor de stichting.

Jaarverslag en financiële verantwoording
Download het meest recente jaarverslag