Over de stichting

Wie zijn wij en waar staan we voor?

Stichting Hoop in Haifa zet zich in voor christen-Arabieren in Israël. Dit wordt concreet door het steunen van een christelijke Arabische school in Haifa: het Convent van de Sisters of Nazareth. Dat doen we op verschillende manieren:

  • Door het bieden van financiële steun ten behoeve van diverse projecten van de school en de christelijk-Arabische gemeenschap daaraan verbonden;
  • Bijdragen aan het opzetten van uitwisselingsprogramma’s tussen scholen in Haifa en Nederland;
  • Door meer bekendheid te geven aan het bestaan van christen-Arabieren in Israël.

Missie
Hoop geven aan de christelijke-Arabische gemeenschap in Haifa door het (financieel) steunen van de school van het Convent Sisters of Nazareth

Visie
De Stichting wil een bemoediging zijn voor de christen-Arabieren die leven in Israël en in het bijzonder hen die verbonden zijn aan de school van de Sisters of Nazareth-Haifa in Haifa. Dit wordt concreet gemaakt door het opzetten en uitvoeren van projecten die ten goede komen aan de school en indirect aan de bij de school betrokken ouders en kinderen

De stichting voelt zich betrokken bij christen-Arabieren in Israël. Om dit concretiseren wil de stichting de school van de Sisters of Nazareth te Haifa en en de daaraan verbonden gemeenschap steunen. Uit eigen ervaring weten we dat de school goed onderwijs biedt. Er is echter meer te zeggen over onze redenen de school te steunen.

We vinden het van groot belang dat:

  • Kinderen een veilige leeromgeving hebben. Het huidige kleuterschoolgebouw is dat niet. Het gebouw dreigt te worden afgekeurd waardoor kleuters geen plek meer hebben op de school. Als er geen voorziening is voor kleuters, zal het aantal aanmeldingen van de school afnemen.
  • De school een samenbindende factor is en blijft voor de christelijke gemeenschap in Haifa. Men ontmoet elkaar bij de school onder andere voor activiteiten die de school organiseert.
  • De Sisters of Nazareth zich kunnen blijven inzetten voor de Arabische bevolking. Niet alleen voor christenen maar ook voor anders gelovigen. Zo worden armlastige gezinnen financieel ondersteund, bijvoorbeeld door hen minder schoolgeld te laten betalen.
  • Er christelijk onderwijs wordt gegeven aan kinderen en jongeren. De christelijke bevolking in Israël is een minderheid van nog geen 2%. De meesten zijn Arabisch. Dit betekent dat de christelijke bevolkingsgroep een minderheid binnen een minderheid is. De meeste Arabieren zijn moslim. Qua levensstijl zijn er verschillen tussen joden, moslims en christenen. Voor christelijke jongeren leidt dit niet zelden tot identiteitsproblematiek (waar hoor ik bij). De school kan deze problematiek niet voorkomen. Wel geeft de school leerlingen waardevolle bagage mee om te kunnen functioneren in de maatschappij.
  • Onze steun een bemoediging is voor mede-christenen in Israël. Er zijn mensen die zich zorgen maken over een ontwikkeling onder de christelijke-Arabische bevolking. Velen van hen trekken weg naar andere landen bijvoorbeeld voor studie. Zij keren vaak niet meer terug naar Israël. Men vreest dat de groep Arabische christenen in Israël steeds kleiner wordt.
  • We een bijdrage kunnen leveren aan dialoog tussen Arabieren en Joden. Die noodzaak is er omdat er in de (recente) geschiedenis veel is gebeurd wat invloed heeft op de verschillende bevolkingsgroepen in Israël. Hierdoor zijn er wederzijdse spanningen ontstaan wat merkbaar is in het dagelijks leven. We geloven in dialoog als middel om begrip en respect op te kunnen brengen voor elkaars standpunten en om vooroordelen tegen te gaan. Om daarmee te bereiken dat men niet naast elkaar leeft, maar echt ‘samen leeft’. Een goed middel om de dialoog op gang te brengen onder jongeren is het bieden van een uitwisselingsprogramma tussen de school en Joodse scholen in Haifa. De stichting wil hier van harte aan bijdragen en waar nodig ondersteunen om het uitwisselingsprogramma vorm te geven.