Nieuwbouw kleuterschool

Veilig leren voor kleuters

Wij vinden het van groot belang dat kinderen een veilige leeromgeving hebben.

De kleuters van de SON-school volgen onderwijs in een oud gebouw met onoplosbare problemen ten aanzien van veiligheid en basiscomfort: scheuren in muren als gevolg van seismografische bewegingen, geen adequate luchtverversing en te kleine ruimtes.

Opknappen is niet meer aan de orde gezien de bouwkundige gebreken en veiligheidsaspecten. Daarom is gekozen voor de beste optie: nieuwbouw van de kleuterschool. Dit kost geld. De overheid geeft geen financiële bijdrage voor nieuwbouw. De achterban van de school heeft beperkte financiële draagkracht en kan het benodigde geld niet opbrengen.

Draagt u bij aan een fijne school voor deze kleuters?