Ouderbijdrage

Mag het iets kosten?

Van oudsher keken de Sisters of Nazareth niet naar afkomst of status. Iedereen was welkom op de school. Ook nu stellen de Sisters of Nazareth gezinnen die moeite hebben om het ouderbijdrage te betalen vrij van (een deel van de) betaling. Hierdoor loopt de school jaarlijks een broodnodig inkomen van 25.000 euro mis.

Door de corona-epidemie is de nood voor veel gezinnen groter geworden door verlies van inkomen. Financiële steun voor gezinnen met een beperkt inkomen is daarom onmisbaar. Niet in de laatste plaats om uitsluiting van kinderen te voorkomen.

Geeft u hen een steuntje in de rug?