Situatie op school

'Moeten we hollen?'

Direct na zaterdag 7 oktober 2023 waren de scholen in het hele land gesloten en werd les gegeven via Zoom. Na meer dan een week werd onder andere Haifa veilig genoeg geacht om de scholen weer te openen en op 23 oktober jl. keerden de leerlingen terug naar school.

De school van de Sisters of Nazareth bestaat uit drie los van elkaar staande gebouwen: een kleuterschoolgebouw, een monumentaal pand voor primair onderwijs en een gebouw voor voortgezet onderwijs. Van deze drie gebouwen heeft alleen het pand voor voortgezet onderwijs een echte schuilkelder. Het monumentale pand voor primair onderwijs heeft wel een grote ruimte waar men schuilt als dat nodig is.

Het huidige kleuterschoolgebouw heeft helemaal geen ruimte waar leerlingen kunnen schuilen. Dit was mede een van de redenen waarom het gebouw niet meer geschikt is voor kleuteronderwijs en afgekeurd zou worden. Als stichting hebben we ons in de achterliggende jaren ingezet om bij te dragen aan de nieuwbouw van een nieuw kleuterschoolgebouw. Dit pand, inclusief schuilkelder, staat er inmiddels! Dit betekent dat het grootste project van de stichting bijna is afgerond.

Het wachten is op de afgifte van een vergunning voor de school open mag. Zo’n vergunningsprocedure kan nog de nodige tijd kosten. De afgifte van de vergunning ligt bij de gemeente Haifa en vergunningsaanvragen worden besproken in een speciale commissie. Er wordt gezegd dat het nog rustig enkele maanden kan duren voor er antwoord komt vanuit de gemeente. Als de vergunning binnen is, kan de kleuterschool in gebruik worden genomen. Op het moment van dit schrijven is er geen nieuws. Zeker met het oog op de veiligheidssituatie in het land hopen we dat hier snel verandering in komt en de nieuwe kleuterschool haar deuren kan openen.

De sfeer op de Sisters of Nazareth school is over het algemeen goed te noemen. Leerlingen gaan opgewekt naar school en er is nauwelijks iets merkbaar van de spanning die in de lucht hangt. In de dagen na 7 oktober 2023 werd vanuit de overheid en via de school veel gedeeld aan informatie en richtlijnen over hoe om te gaan met (jonge) kinderen, hoe hen te begeleiden in situaties waarin geschuild moet worden, waar en welke professionele hulp (veelal gratis) ingeschakeld kan worden.

Op school komt ‘de oorlog’ ter sprake als de situatie erom vraagt, bijvoorbeeld bij een oefening. Het onderwerp is zeker niet dagelijks aan de orde. Dat ook jonge kinderen zich bewust zijn van oorlog is merkbaar aan de vragen die zo af en toe gesteld worden. En aan de reactie op het horen van een afgaand luchtalarm op het nieuws: “Moeten we hollen?”

We wensen in het bijzonder al het personeel van de Sisters of Nazareth school wijsheid en sterkte toe in deze tijd.