Voortgang bouw kleuterschool

Een bewuste keus

Op een grote school als die van de Sisters van Nazareth in Haifa kun je als kleutertje makkelijk verdwalen. Het heeft dan ook voordelen dat het huidige kleuterschoolgebouw iets apart staat van het gebouw voor primair onderwijs en het daarnaast hoger op de berg gelegen gebouw voor secundair onderwijs. Kleine kinderen hoeven daardoor niet tussen de oudere leerlingen door te zoeken naar hun ouders als de school uitgaat en een stroom van leerlingen het terrein verlaat.

Het nieuwe kleuterschoolgebouw komt lager op de berghelling van het schoolterrein. Gescheiden door een weg liggen de drie gebouwen trapsgewijs op de berghelling. Beide delen van het schoolterrein zullen ommuurd zijn en hebben, zoals hier gebruikelijk is, beveiligers aan de poort staan.

De nieuwbouw vordert gestaag. Men hoopt dat het nieuwe kleuterschoolgebouw in het schooljaar 2023-2024 in gebruik genomen kan worden. Voor die tijd zal er nog aardig wat moeten gebeuren. Omdat voor een deel van de bouwplannen niet genoeg geld beschikbaar is zal de multifunctionele (sport)zaal nog niet afgemaakt kunnen worden. Van buitenaf zal dit niet zichtbaar zijn. Zodra geld beschikbaar is wordt dit deel van het nieuwbouwproject vervolgd. Donaties blijven daarom van harte welkom!

Hoe groot de school van de Sisters door de jaren heen geworden is wordt duidelijk als we een foto uit de jaren ’70 van de vorige eeuw zien. Hierop is het monumentale pand van de Sisters zichtbaar met op de voorgrond het terrein waarop nu het nieuwe kleuterschoolgebouw verrijst.

Dat de school door de jaren heen zo groot is geworden zegt ook iets over het feit dat veel mensen in Haifa en omgeving liever voor particulier onderwijs kiezen dan voor overheidsscholen. Los van het feit dat christelijke scholen (landelijk) goed bekend staan en men bewust kiest voor de identiteit van deze scholen, wordt gezegd dat de overheid niet genoeg investeert in overheidsscholen in Haifa. Onder zowel de Joodse als de Arabische bevolking van Haifa wordt geklaagd over het lage niveau op de overheidsscholen in de stad waardoor het moeilijker wordt op universiteiten en hogescholen geaccepteerd te worden. Omdat onderwijs kansen biedt op een betere toekomst is de keuze voor menig ouder niet moeilijk. Ook als dat een financiële aderlating betekent.

Copyright foto’s: via Parry Bahage