admin

leerling met schooltas op wielen

29 apr: Bezoek aan groep 3

Eind april 2023 bracht ik een bezoek aan o.a. Haifa met als reden het ontdekken van de onderwijspraktijk in Israël. In Haifa mocht ik meekijken op de school van de Sisters of Nazareth. Toen ik in de buurt van de school kwam zag ik al welke kinderen net als ik op weg waren, heel herkenbaar door hun schooltrui of shirt. Bij het hek waar de kinderen naar binnen gaan staat een bewaker, gelukkig kon ik meelopen met mijn contactpersoon van wie de dochter ook op deze school zit.

eerste dag 2

23 dec: Schoolleven

Als je in Haifa op straat loopt op een tijdstip dat scholen beginnen of uitgaan, kun je gemakkelijk erachter komen wie op welke school zit. Kinderen, gekleed in t-shirts of truien met het logo van hun school, hoeven niet te zeggen waar zij onderwijs volgen. Het is duidelijk te zien.

Hoewel schooluniformen niet bij iedereen populair zijn, vinden veel ouders het makkelijk. Geen discussies in de ochtend over kleding bijvoorbeeld. Scholen kiezen voor schoolkleding omdat zij gelijkheid tussen leerlingen willen bevorderen. Leerlingen blijven verschillen in persoonlijkheid maar sociale verschillen zijn minder zichtbaar.

Nieuwbouw september 2022 3

23 okt: Voortgang bouw kleuterschool

De nieuwbouw vordert gestaag. Men hoopt dat het nieuwe kleuterschoolgebouw in het schooljaar 2023-2024 in gebruik genomen kan worden. Voor die tijd zal er nog aardig wat moeten gebeuren. Omdat voor een deel van de bouwplannen niet genoeg geld beschikbaar is zal de multifunctionele (sport)zaal nog niet afgemaakt kunnen worden. Van buitenaf zal dit niet zichtbaar zijn. Zodra geld beschikbaar is wordt dit deel van het nieuwbouwproject vervolgd. Donaties blijven daarom van harte welkom!

plant-pot-g6b132a677_1920_Penning

28 jun: Samen de weg van Jezus gaan

Het was een feestelijke optocht. Een prachtig tafereel: een fanfare van jongeren, verkleed als kerstmannen. Ze speelden kerstliederen, terwijl ze door de straten van Haifa gingen en overal zwaaiden de deuren open en gingen mensen langs de kant staan kijken. Het is één van de herinneringen die ik koester aan mijn verblijf in deze prachtige stad.

Hier leest u een van de (bewerkte) toespraken die tijdens een door de stichting georganiseerde thema-avond in 2014 werd gehouden.

Kerk Biram_Reitsma

28 jun: Wie zijn wij? Wie is God?

De positie van christen-Arabieren in Israël verdient onze aandacht. In christelijk Nederland is over het algemeen veel aandacht
voor Israël en haar bevolking. Doorgaans gaat het dan over Messiasbelijdende Joden. In Israël leven ook Arabieren die
Jezus als Verlosser belijden. Hun positie is onderbelicht. Zij hebben het moeilijk. Geen Joden, geen moslims, maar wel Arabisch…
Wie denkt aan hen?

Hier leest u een van de (bewerkte) toespraken die tijdens een door de stichting georganiseerde thema-avond in 2014 werd gehouden.

Elias en Ady Haddad 2-1600

10 apr: Schoolboeken sparen

Elias’ winkel ligt aan een drukke straat dichtbij de Sisters of Nazareth-school. In augustus is het in zijn winkel altijd een drukte van belang om leerlingen uit heel Haifa te voorzien van hun spullen.
De stichting startte een sponsorproject voor schoolboeken voor leerlingen van de SON-school die kampen met een moeilijke financiële situatie. In augustus kunnen ook zij dan bij Elias terecht. Doet u met ons mee?